aa

“Vətənin tərənnümü” etüd tədbirləri silsiləsi

Müxtəlif mənaları ilə bərabər Etüd sözü rəssamlıqda orjinalın ilkin variantı vəya gələcək rəsmə bədii eskizin
hazırlanması üçün məşq nəzərdə tutulur.Çox vaxt dəqiqliklə işlənmə səviyyəsi çox da yüksək olmayan rəsmi etüd adlandırırlar, çünki o gələcək tamamlanmış əsərin variantlarından biri qismində çıxış edir. Buna görə də ciddi rəssam adətən bir iri əsərə bir neçə etüd hazırlayır.

Etüd – naturadan çəkilmiş peyzaj, natürmort, portret və ya təsviri sənətin digər janrlarında real həqiqətin təsvir olunmasına əsaslanmış əsər anlamına gəlir.

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Vətənin tərənnümü” etüd tədbirləri silsiləsi”